บริการ *121

FacebookGoogle+EmailPrintQQShare
Easy Code for Checking  *121 / *121# โค๊ดง่ายๆ เช็คได้ทุกยอด ทั้งโทรทั้งเน็ต

บริการเช็คยอดเงิน และวันคงเหลือ

ลักษณะบริการ

หมายเลขที่รวมของบริการเช็คยอดวัน และเงินคงเหลือ โบนัส เหมาเหมา Internet แพ็กเกจต่างๆ SMS iSMS และ MMS ของ AIS 3G วันทูคอล!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้บริการโทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

อัตราค่าบริการ

1. กด   *   1   2   1  call ระบบเสียงตอบรับ : เมื่อใช้บริการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. กด   *   1   2   1   #  call ระบบข้อความตอบรับอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ

ช่องทางให้บริการ

IVR
1. กด IVR   *   1   2   1  call (ทำตามขั้นตอน)

USSD Interactive *121#
โดยมีบริการดังต่อไปนี้ เช็คยอดเงิน และวันคงเหลือ (ขึ้นทันทีอัตโนมัติ)

 • กด   1 เช็คยอดนาทีโบนัสคงเหลือ และเหมาเหมา
 • กด   2 เช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ
 • กด   3 เหมาเหมา
 • กด   4 บริการเช็คยอด Internet /SMS/ MMS คงเหลือ
วิธีใช้บริการ

บริการเช็คยอดเงิน และวันคงเหลือ

IVR *121
1. กด   *  1   2   1 call ระบบจะแจ้งรายละเอียด ยอดเงิน และวันคงเหลือของคุณ
USSD Interactive *121#
1. กด *   1   2   1  # call และรอรับ SMS ตอบกลับ หน้าจอมือถือจะขึ้นยอดเงิน และวันคงเหลือของคุณออออ

บริการเช็คจำนวนนาที โบนัส และเหมาเหมา

ลักษณะบริการ

หมายเลขที่รวมของบริการเช็คยอดวันและเงินคงเหลือ โบนัส เหมาเหมา Internet แพ็กเกจต่างๆ SMS iSMS และ MMS ของ AIS 3G วันทูคอล!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้บริการโทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

อัตราค่าบริการ

1. กด   *   1   2   1  call ระบบเสียงตอบรับ : เมื่อใช้บริการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. กด   *   1   2   1   #  call ระบบข้อความตอบรับอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ

วิธีใช้บริการ

เช็คจำนวนนาทีโบนัส และเหมาเหมา
IVR *121

1. กด   *   1   2   1call
2. กด   1
3. เช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ

USSD Interactive *121#
1. กด   *   1   2   1call ยอดเงิน XXXX.XX บ. ใช้ได้ถึง DD/MM/YYYY กด   9 เช็คยอดอื่นๆ
2. กด   9 ส่งออก เพื่อเช็คยอดอื่นๆ
3. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 นาทีโบนัสคงเหลือ&เหมาๆ
 • กด   2 เงินโบนัสคงเหลือ
 • กด   3 แพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   4 เหมาๆ

4. กด   1   เพื่อเช็คยอดโบนัสคงเหลือ และเหมาเหมา
Express Way *121*1#
1. กด   *   1   2   1   *   1   #call
รอรับข้อความตอบกลับเพื่อแจ้งยอดโบนัสนาที และเหมาเหมาคงเหลือ


บริการเช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ

ลักษณะบริการ

หมายเลขที่รวมของบริการเช็คยอดวัน และเงินคงเหลือ โบนัส เหมาเหมา Internet แพ็กเกจต่างๆ SMS iSMS และ MMS ของ AIS 3G วันทูคอล!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้บริการโทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

อัตราค่าบริการ

1. กด   *   1   2   1  call ระบบเสียงตอบรับ : เมื่อใช้บริการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. กด   *   1   2   1   #  call ระบบข้อความตอบรับอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ

วิธีใช้บริการ
เช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ

IVR *121
1. กด   *   1   2   1call
2. กด   2
3. เช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ
USSD Interactive *121#

1. กด   *   1   2   1call   ยอดเงิน XXXX.XX บ. ใช้ได้ถึง DD/MM/YYYY กด   9 เช็คยอดอื่นๆ
2. กด   9 ส่งออก เพื่อเช็คยอดอื่นๆ
3. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 นาทีโบนัสคงเหลือ&เหมาๆ
 • กด   2 เงินโบนัสคงเหลือ
 • กด   3 แพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   4 เหมาๆ

4. กด   2 เพื่อเช็คยอดโบนัสคงเหลือ

Express Way *121*2#
1. กด   *   1   2   1   *   2   #call
รอรับข้อความตอบกลับเพื่อแจ้งยอดเงินโบนัสคงเหลือ

 

บริการเช็คยอด Internet / SMS / MMS

ลักษณะบริการ

หมายเลขที่รวมของบริการเช็คยอดวัน และเงินคงเหลือ โบนัส เหมาเหมา Internet แพ็กเกจต่างๆ SMS iSMS และ MMS ของ AIS 3G วันทูคอล!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้บริการโทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

อัตราค่าบริการ

1. กด   *   1   2   1  call ระบบเสียงตอบรับ : เมื่อใช้บริการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. กด   *   1   2   1   #  call ระบบข้อความตอบรับอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ

วิธีใช้บริการ

เช็คยอดแพ็กเกจคงเหลือ

IVR *121
1. กด   *   1   2   1call
2. กด   3
3. เช็คยอดแพ็กเกจคงเหลือ คงเหลือ Internet SMS iSMS MMS และ Wifi

USSD Interactive *121#
1. กด   *   1   2   1call   ยอดเงิน XXXX.XX บ. ใช้ได้ถึง DD/MM/YYYY กด   9 เช็คยอดอื่นๆ
2. กด   9 ส่งออก เพื่อเช็คยอดอื่นๆ
3. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 นาทีโบนัสคงเหลือ&เหมาๆ
 • กด   2 เงินโบนัสคงเหลือ
 • กด   3 แพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   4 เหมาๆ

4. กด   3  เพื่อเช็คยอดโบนัสคงเหลือ และเหมาเหมา

5. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 แพ็กเกจคงเหลือรวม
 • กด   2 คงเหลือรายแพ็กเกจ
 • กด   3 เช็คยอดเงินการใช้ Internet

6. หากต้องการเช็คยอดแพ็กเกจ Internet / SMS / MMS คงเหลือรวม พิมพ์หมายเลข   1
7. กรณีพิมพ์หมายเลข   2 ระบบจะส่งรายละเอียดแพ็กเกจคงเหลือทาง SMS

Express Way *121*3#
1. กด   *   1   2   1   *   3   #call
รอรับข้อความตอบกลับเพื่อแจ้งยอด Internet คงเหลือ

บริการเช็คเหมาเหมาแพ็กเกจ

ลักษณะบริการ

หมายเลขที่รวมของบริการเช็คยอดวัน และเงินคงเหลือ โบนัส เหมาเหมา Internet แพ็กเกจต่างๆ SMS iSMS และ MMS ของ AIS 3G วันทูคอล!

คุณสมบัติ

 • ผู้ใช้บริการโทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

อัตราค่าบริการ

1. กด   *   1   2   1  call ระบบเสียงตอบรับ : เมื่อใช้บริการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ระบบจะคิดค่าบริการครั้งละ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. กด   *   1   2   1   #  call ระบบข้อความตอบรับอัตโนมัติ ไม่คิดค่าบริการ

วิธีใช้บริการ

บริการเช็คเหมาเหมาแพ็กเกจ

IVR *121
1. กด   *  1   2   1 call
2. กด   4 เช็คยอดเงินการใช้งาน Internet

USSD Interactive *121#
1. กด   *   1   2   1   #  call หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 จำนวนนาทีโบนัสคงเหลือ และเหมาเหมา
 • กด   2 เช็คยอดเงินโบนัสคงเหลือ
 • กด   3 เช็คยอดแพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   4 เหมาเหมา

กด   4 เพื่อรับรายละเอียด เหมาเหมาแพ็กเกจ

FacebookGoogle+EmailPrintQQShare

Leave a Reply

*


four + 1 =