บริการ *700

FacebookGoogle+EmailPrintQQShare
Easy Code for Service *700 / *700# โค๊ดง่ายๆ ได้ทุกบริการ

บริการเติมให้นะ (Top Up to Another Number Service)

บริการเติมเงินสำหรับลูกค้า AIS 3G One-2-Call! ให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ โดยหมายเลขปลายทางที่เติมเงินให้นั้นจะได้รับทั้งยอดเงิน และระยะเวลาการใช้งานเหมือนเติมด้วยตนเองผ่านช่องทางในการสมัคร

ช่องทางให้บริการ

ช่องทางให้บริการ
IVR*700
1. กด   *   7   0   0 call และ กด   1 เลือกบริการเติมเงินให้นะ
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
3. ใส่รหัสบัตรเติมเงิน

USSD *700#
1. กด   *   7   0   0   # call
2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ หมายเลข :   1
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักที่ต้องการโอนเงิน
5. ใส่รหัสบัตรเติมเงิน

เบอร์ตรง
IVR

 • กด   *   1   3   0 call    และทำตามขั้นตอน
 • หมายเลขปลายทางที่เติมเงินให้จะได้รับทั้งยอดเงิน และระยะเวลาการใช้งานเหมือนเติมด้วยตนเอง

USSD

 • กด   *   1   3   0  * call หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก   * รหัสบัตรเติมเงิน   # call

 

เติมเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
1. บัตรเงินสดสำหรับเติมเงิน 2. สลิปรหัสเติมเงิน

บริการโอนเงิน

ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถโอนเงินให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง

 ช่องทางให้บริการ

IVR*700
1. กด   *   7   0   0 call และ กด   1 เลือกบริการโอนเงิน
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

 • กด   1 = 10 บาท
 • กด   2 = 20 บาท
 • กด   3 = 50 บาท
 • กด   4 = 100 บาท

USSD *700#
1. กด   *   7   0   0   # call
2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ หมายเลข :   2
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลักที่ต้องการโอนเงิน
5. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน 10, 20, 50, 100 บาท

*140 (เบอร์ตรง)

1. IVR

 1. กด   *   1   4   0 call และทำตามขั้นตอน
 2. กด   1 เลือกบริการโอนเงิน
 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการโอนเงินให้
 4. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการโอน 10, 20, 50 หรือ 100 บาท

2. USSD

กด   *  1   4   0   *   1   * เบอร์ปลายทาง   * จำนวนเงิน   # call

ค่าบริการ :

 • ค่าบริการโอนเงินครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ช่องทางการให้บริการอื่นๆ :

 • เอไอเอส 3G eService
 • เอไอเอสช็อป ทุกสาขา

เงื่อนไขบริการ :

 • ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเป็นหมายเลขในระบบเดียวกัน และมีสถานะปกติ (Active) เท่านั้น
 • ผู้โอนต้องเป็นหมายเลขที่อยู่ในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

บริการโอนวัน

ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถโอนวันให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง

ช่องทางให้บริการ

IVR*700
1. กด   *   7   0   0call และ กด   3 เลือกบริการโอนวัน
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก
3. ใส่จำนวนวันที่ต้องการโอน

 • กด   1 = 5 วัน
 • กด   2 = 10 วัน
 • กด   3 = 20 วัน

USSD Interactive *700#
1. กด   *   7   0   0   # call
2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   3 โอนวัน
 • กด   4 โทรกลับนะ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

5. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 3
6. ใส่เบอร์วัน-ทู-คอล! 10 หลัก ที่ต้องการโอนวัน
7. เลือกจำนวนวันที่ต้องการโอน 5, 10 หรือ 20 วัน

*140 (เบอร์ตรง)
1. IVR

 1. กด   *   1   4   0 call
 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักที่ต้องการโอนวันให้
 3. เลือกจำนวนเงินที่ต้องการโอน 5, 10 หรือ 20 วัน

2. USSD

กด   *  1   4   0   *    /   * เบอร์ปลายทาง   * จำนวนเงิน   # call

ค่าบริการ :

 • ค่าบริการโอนวันครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ช่องทางการให้บริการอื่นๆ :

 • เอไอเอส 3G eService
 • เอไอเอสช็อป ทุกสาขา

เงื่อนไขบริการ :

 • ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเป็นหมายเลขในระบบเดียวกัน
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานอยู่ในระบบตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป เท่านั้น
 • ผู้รับโอนวัน สามารถสะสมยอดวันใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน

บริการโทรกลับนะ

อยากคุย แต่โทรออกไม่ได้ (ไม่ว่าจะเงินหมด หรือวันหมด หรืออยากให้เพื่อนเป็นฝ่ายโทรมา) ก็สามารถส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับได้ด้วยบริการ “โทรกลับนะ” สามารถใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการดังนี้

ช่องทางให้บริการ

IVR*700

1. กด   *   7   0   0 call และกด   4 เลือกบริการโทรกลับนะ
2. กดหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก   #
3. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

USSD Interactive*700#
1. กด   *   7   0   0   # call หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

2.พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป
3.หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   3 โอนวัน
 • กด   4 โทรกลับนะ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

4. เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 4
5. ใส่เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก ที่ต้องการส่ง SMS ให้โทรกลับ
6. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

*222 (เบอร์ตรง)
1. กด   *   2   2   2   * หมายเลขปลายทาง 10 หลัก   # call
2. หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ”

ค่าบริการ :
 • บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการสมัคร :

 • สามารถใช้บริการได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสมัครบริการ

ช่องทางการให้บริการอื่นๆ :

 • เอไอเอส 3G eService
 • เอไอเอสช็อป ทุกสาขา

เงื่อนไขบริการ :

 • ผู้สามารถส่ง SMS ไปยังหมายเลขปลายทางทุกเครือข่ายภายในประเทศ
 • สามารถใช้บริการได้ 30 ครั้งต่อเดือน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานะปกติ หรือ ถูกระงับการโทรออกเท่านั้น

บริการเปลี่ยนภาษา (Change Language service)

เป็นบริการเปลี่ยนภาษาสำหรับการรับ SMS และ IVR จากผู้ให้บริการ ทั้งการแจ้งเตือนสถานะเลขหมาย การแจ้งเตือนเมื่อหมายเลขถึงกำหนดการเติมเงิน SMS เกี่ยวกับบริการ Calling Melody SMS เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ เป็นต้น ผ่านช่องทางในการให้บริการดังนี้

ช่องทางให้บริการ

Service
1. สมัครบริการ เลือกรับฟังภาษา IVR

IVR*700
1. กด   *   7   0   0call และเลือกบริการ เลือกรับภาษา กด   5
2. ไปยังเมนู 1 เลือกภาษา ในการฟังข้อความจากระบบตอบ รับอัตโนมัติ หรือ IVR
3. ยืนยันการทำรายการ

USSD *700#
1. กด   *   7   0   0  #call
2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป
4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบ กลับโดยพิมพ์หมายเลข 9

 • กด   3 โอนวัน
 • กด   4 โทรกลับนะ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

5. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป
กด   5 บริการเลือกรับภาษา

 • กด   6 เช็คแพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

6. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยพิมพ์หมายเลข 5
7. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข

 • กด   1 รับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ
 • กด   2 รับ SMS เป็นภาษาไทย
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

8. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข

 • กด   1 รับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ
 • กด   2 รับ SMS เป็นภาษาไทย
 • กด   0 กลับ

9. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข

 • กด   1 รับ SMS เป็นภาษาอังกฤษ
 • กด   2 รับ SMS เป็นภาษาไทย
 • กด   0 กลับ

บริการเช็คยอด Internet/ SMS/iSMS/ MMS คงเหลือ (Internet Package Checking Serivec)

บริการเช็คยอด Internet / SMS/ iSMS/ MMS คงเหลือ ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ Internet / SMS/ iSMS/ MMS สามารถใช้บริการผ่านช่องทางในการให้บริการดังนี้

วิธีการใช้บริการ

ช่องทางให้บริการ

IVR*700
1. กด   *   7   0   0call และ
2. กด 6 ระบบจะแจ้งรายละเอียดยอดคงเหลืออินเทอร์เน็ต SMS MMS และ Wifi

USSD *700#
1. กด   *   7   0   0  #call โทรออก
2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้ เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป
4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   3 โอนวัน
 • กด   4 โทรกลับนะ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

5. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

 • กด   5 บริการเลือกรับภาษา
 • กด   6 เช็คแพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

6. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 6
7. ตอบกลับโดยพิมพ์เลข

 • กด   1 เช็คอินเตอร์เน็ต คงเหลือ
 • กด   2 เช็ค SMS คงเหลือ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

8. ตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เช็ด MMS คงเหลือ
 • กด   2 เช็คแพ็กเกจคงเหลือทั้งหมด
 • กด   0 กลับ

ปรับโปรโมชั่นใหม่

สำหร้บลูกค้าเปิดใช้บริการ Freedom 3G เริ่ม 31 ต.ค. 56 1.เปิดใช้บริการ Freedom 3G รับทันที:โปรใหม่! โปรโทรทุกค่าย โทรนาทีละ 55 สต. ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม. 2.ทางเลือกที่ 1: โปรใหม่! 2 GANG

เป็นบริการที่ลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของลูกค้าเอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! หมายเลขอื่นๆได้ เมื่อคุณได้ลงทะเบียนใช้บริการ รวมทั้งสามารถโอนเงิน โอนวันอัตโนมัติ ให้กับหมายเลขดังกล่าวเพื่อความสะดวกสบาย

มี 3 บริการดังต่อไปนี้

 • บริการตรวจสอบยอดเงินและวันคงเหลือ ของหมายเลขที่ทำการลงทะเบียนไว้
 • บริการตรวจสอบยอดเงินและวันคงเหลือ และการโอนเงินอัตโนมัติ ให้กับหมายเลขที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เมื่อมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 บาท
 • บริการตรวจสอบยอดเงินและวันคงเหลือ และการโอนเงินพร้อมโอนวันอัตโนมัติให้กับหมายเลขที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เมื่อมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 บาท

ช่องทางในการสมัครใช้บริการ

 • กดหมายเลข IVR   *   7   0   0call และกด 8 เพื่อสมัครใช้บริการ ฟรี! ไม่เสียค่าบริการ

วิธีการใช้งาน

ช่องทางให้บริการ

บริการ

1. บริการ Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ
2. บริการ Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ และใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ
1. กด   *  7  0  0 และไปยังบริการ Give2Gang (เมนู 8)
2. ไปยังเมนู 3 บริการสมัคร Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ และใช้บริการโอนเงินพร้อมวันอัตโนมัติ

3. ใส่หมายเลขเอไอเอส 3G วันทูคอล! ที่ต้องการจะลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

4. เลือกจำนวนที่ต้องการทำการโอนเงินพร้อมวัน อัตโนมัติให้หมายเลขปลายทาง เมื่อหมายเลข ปลายทางมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า หรือเท่ากับ 20 บาท

 • 4.1. 50 บาท พร้อมวันใช้งาน 5 วัน
 • 4.2. 100 บาท พร้อมวันใช้งาน 10 วัน

*โดยบริการดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมในการ โอนเงินครั้งละ 5 บาท (ราคานี้รวม VAT แล้ว)

** ในกรณีที่ยอดเงินลูกค้าที่เลือกโอนเงินพร้อมวัน และมีเงิน /วันไม่พอ อย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะ โอนเฉพาะในส่วนที่เพียงพอ และคิดค่าบริการ 2.5 บาท

5. หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้สมัคร / หมายเลขต้นทาง และหมายเลขปลายทางเพื่อให้ทราบสถานะการสมัครและสามารถใช้บริการได้ทันที

*700 IVR

1. กด   *  7  0  0 และเลือกบริการ Give2Gang (เมนู 8)

2.ไปยังเมนู 1 บริการสมัคร Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ

3. ใส่หมายเลขเอไอเอส 3G วันทูคอล! ที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

* ทั้งนี้จะสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบยอดเงินของหมายเลขอื่นได้สูงสุดไม่เกิน 5 หมายเลข

4. ระบบจะส่ง SMS ไปหาหมายเลขปลายทางเพื่อทำการยืนยันการสมัครบริการ Give2Gang

5.หมายเลขปลายทางทำการยืนยันการใช้บริการ โดยตอบกลับ SMS

 • หากหมายเลขปลายทางยืนยันการใช้บริการ กลับมาภายใน 3ชั่วโมง ถือว่าทำรายการสำเร็จ
 • หากหมายเลขปลายทางไม่ทำการยืนยันการ ใช้บริการกลับมาภายใน 3 ชั่วโมง จะไม่ถือว่า ทำรายการไม่สำเร็จหลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้สมัคร และหมายเลข ปลายทาง เพื่อให้ทราบสถานะการสมัคร สามารถใช้บริการเช็คยอดเงินได้ทันที

3. บริการ Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ และใช้บริการโอนเงินพร้อมวันอัตโนมัติ

1. กด   *  7  0  0 และเลือกบริการ Give2Gang (เมนู 8)
2. ไปยังเมนู 2 บริการสมัคร Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ และใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ
3. ใส่หมายเลขเอไอเอส 3G วันทูคอล! ที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
4. เลือกจำนวนที่ต้องการทำการโอนเงินอัตโนมัติ ให้หมายเลขปลายทาง เมื่อหมายเลขปลายทาง มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 บาท

 • 4.1. 20 บาท
 • 4.2. 50 บาท
 • 4.3. 100 บาท

*โดยบริการดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินครั้งละ 3 บาท (ราคานี้รวม VAT แล้ว)

5. หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้สมัคร / หมายเลขต้นทางและหมายเลขปลายทาง เพื่อให้ทราบสถานการณ์สมัคร และสามารถใช้บริการได้ทันที

1. กด   *  7  0  0 และไปยังบริการ Give2Gang (เมนู 8)

2. ไปยังเมนู 3 บริการสมัคร Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ และใช้บริการโอนเงินพร้อมวันอัตโนมัติ

3. ใส่หมายเลขเอไอเอส 3G วันทูคอล! ที่ต้องการจะลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

4. เลือกจำนวนที่ต้องการทำการโอนเงินพร้อมวัน อัตโนมัติให้หมายเลขปลายทาง เมื่อหมายเลข ปลายทางมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า หรือเท่ากับ 20 บาท

 • 4.1. 50 บาท พร้อมวันใช้งาน 5 วัน
 • 4.2. 100 บาท พร้อมวันใช้งาน 10 วัน

*โดยบริการดังกล่าวจะมีค่าธรรมเนียมในการ โอนเงินครั้งละ 5 บาท (ราคานี้รวม VAT แล้ว)

** ในกรณีที่ยอดเงินลูกค้าที่เลือกโอนเงินพร้อมวัน และมีเงิน /วันไม่พอ อย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะ โอนเฉพาะในส่วนที่เพียงพอ และคิดค่าบริการ 2.5 บาท

5. หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้สมัคร / หมายเลขต้นทาง และหมายเลขปลายทางเพื่อให้ทราบสถานะการสมัครและสามารถใช้บริการได้ทันที

*700 USSD

1. กด   *  7  0  0  #call โทรออก

2. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข

 • กด   1 เติมให้นะ
 • กด   2 โอนเงิน
 • กด   9 ถัดไป

3. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

4. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 9

 • กด   3 โอนวัน
 • กด   4 โทรกลับนะ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

5. บริการเลือกรับภาษา

 • กด   6 เช็คแพ็กเกจคงเหลือ
 • กด   9 ถัดไป
 • กด   0 กลับ

6. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

 • กด   7 WelcomeHome
 • กด   8 สมัคร Give2Gang
 • กด   0 กลับ

5. พิมพ์ 9 เพื่อแสดงหน้าจอถัดไป

7. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 8

8. ดูแลอีกเบอร์โดยเช็คยอด, โอนเงิน/วันให้ได้ทัน

 • กด   1 เช็คยอด
 • กด   9 ถัดไป

9. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 1 ใส่เบอร์ที่คุณต้องการเช็คยอดเงิน 08xxxxxxxx

10. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 9

 • กด   2 เช็คยอด + โอนเงิน
 • กด   3 เช็คยอด+โอนเงิน/วัน
 • กด   0 ก่อนหน้า

11. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 2 ใส่เบอร์ที่คุณต้องการเช็คยอด +โอนเงิน08xxxxxxxx กรุณาพิมพ์ยอดที่ต้องการโอนให้อัตโนมัติ (3บ/ครั้ง) 20, 50, 100

12. หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 9

 • กด   2 เช็คยอด + โอนเงิน
 • กด   3 เช็คยอด+โอนเงิน/วัน
 • กด   0 ก่อนหน้า

13.หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์หมายเลข 3 ใส่เบอร์ที่คุณต้องการเช็คยอด +โอนเงิน/วัน 08xxxxxxxx กรุณาพิมพ์ยอดที่ต้องการโอนให้อัตโนมัติ (5บ/ครั้ง) 50บ 5วัน = 50*5 100บ 10วัน = 100*10

บริการอื่นๆ จากวัน-ทู-คอล!

บริการมากมาย เลือกใช้ได้ตามใจคุณ

ลักษณะบริการ

ให้เลขหมายปลายทางชำระค่าบริการในการสนทนา


คุณสมบัติ

 • ผู้โทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! หรือ เอไอเอส 3G รายเดือน ก็ได้ โดยหมายเลขปลายทางต้องใช้ระบบ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล! เท่านั้น

อัตราค่าบริการ

 1. หมายเลขต้นทาง (ผู้โทรออก) ไม่เสียค่าบริการ
 2. หมายเลขปลายทาง (ผู้รับสาย)
  • เสียค่าบริการอัตราค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ผู้รับสายใช้อยู่ในขณะนั้น
  • ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการครั้งละ 0.50 บาท (รวม VAT)/ ครั้ง

วิธีการใช้

 • กด   *   2   2   2 ตามด้วย เบอร์มือถือที่ต้องการ call
 • หมายเลขของผู้โทรเข้าจะโชว์อยู่หน้าจอของผู้รับสาย
 • ผู้รับสายจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่า มีหมายเลข 08-xxxx-xxxx ต้องการเรียกเก็บเงินปลายทาง ถ้ายินยอมรับค่าใช้จ่าย กด 1 ถ้าไม่ยินยอมกด 2
 • เมื่อผู้รับสาย กด 1 ยินยอมรับสาย จะถูกหักเงินตามจำนวนนาทีที่ใช้งานจริง (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) และคิดในอัตราค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ผู้รับใช้อยู่ในขณะนั้น (เหมือนเป็นผู้โทรออก) และค่าบริการครั้งละ 0.50 บาท (รวม VAT)
 • ถ้าผู้รับสาย กด 2 ไม่ยินยอมรับสาย ผู้โทรเข้าจะได้รับแจ้งว่า “ขออภัยค่ะ หมายเลข 08-xxxx-xxxx ได้ปฎิเสธการเรียกเก็บเงินปลายทางของคุณ”

รายละเอียดบริการ

 • ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องสมัคร
 • ค่าบริการในการใช้บริการ ครั้งละ 0.50 บาท (รวม VAT) โดยเก็บจากหมายเลขปลายทาง
 • กรณีที่ลูกค้าไม่ได้กด   *   2   2   2 จะถือว่าเป็นการใช้งานตามปกติ
 • ถ้าผู้รับสาย ไม่มียอดเงินในระบบ ผู้โทรไปจะได้ยินเสียงตอบรับอัตโนมัติว่า “หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้”
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการมากมายเลือกได้ตามใจคุณ
eServiceWeb

eService Application
สำหรับ iPhone/iPad ดาวส์โหลด<br />
ผ่าน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ<br />
Android ดาวน์โหลดผ่าน Google Play
eService WAP สำหรับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ ที่รองรับบริการเชื่อมต่อ<br />
อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือกด *900*009#<br />
เพื่อรับลิงค์ในการเข้าใช้งาน

 

บริการมากมายเลือกได้ตามใจคุณ
eServiceWeb

eService Application
สำหรับ iPhone/iPad ดาวส์โหลด<br />
ผ่าน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ<br />
Android ดาวน์โหลดผ่าน Google Play
eService WAP สำหรับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ ที่รองรับบริการเชื่อมต่อ<br />
อินเตอร์เน็ตผ่านมือถือกด *900*009#<br />
เพื่อรับลิงค์ในการเข้าใช้งาน
FacebookGoogle+EmailPrintQQShare

Leave a Reply

*


1 + one =