การตั้งค่า 3G

FacebookGoogle+EmailPrintQQShare

ตัวอย่างการตั้งค่าเพื่อให้รองรับ  3G
Apple iOS

ตั้งค่าเครื่องที่ใช้ iOS

1. กด Setting > General

2. ไปที่ Network > แล้วเลือก Enable  3G = ON

Andriod OS

ตั้งค่าเครื่องที่ใช้ Andriod OS

1. กด Menu > Wireless and Nnetwork > Mobile Network

2. เลือก Network mode ให้เป็น  GSM/WCMA (auto mode)

Blackberry OS

ตั้งค่าเครื่องที่ใช้ Blackberry OS

1. กดปุ่มเมนู แล้วเลือกที่ ไอคอน Manage connections

2. เลือกที่เมนู Mobile Network Options

3. เลื่อนไปที่เมนู Network Mode แล้ว เลือก 3 G & 2G

Others OS

ตั้งค่าเครื่องที่ใช้ Other OS

 Windows Mobile 7
1. ไปที่ Setting  เลือก Celluler

2. เมนู 3G Connection กดคำสั้ง
On/Off (เพื่อเลือกใช้งาน)


Video Clip การตั้งค่าโทรศัพท์

AIS 3G 2100 วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Internet และ MMS (iPhoneเมนูไทย)

AIS 3G 2100 วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Internet และ MMS (Androidเมนูไทย)

AIS 3G 2100 วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Internet และ MMS (SONY Xperia J – Android4.0เมนูไทย)

AIS 3G 2100 วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Internet และ MMS (Windows Phone เมนูไทย)

 AIS 3G 2100 วิธีการเลือกเครือข่าย (Android 2 SIMเมนูไทย)

 

 

FacebookGoogle+EmailPrintQQShare

Leave a Reply

*


− 1 = two